Gram

Billeder.

- gamle billeder indscannet fra Helgas arkiv

- tilsendt fra Jørgen og andre

- fra 1978 i Gabøl, hvor alle familier var repræsenteret


Jeg modtager gerne flere billeder.


Hvis du klikker på det enkelte billede ser du årstallet nederst. Hvis der er et eller flere ? så er datering uklar. Kom med et bud.


Hvis der er årstal uden spørgsmålstegn er det noteret i albummet eller på billedet


Du kan nedlaste alle ved at vælge pilen ned - øverst til højre. Hvis du markerer de enkelte billeder, kan de hentes ned en eller flere ad gangen.

Pictures

- Old pictures from Helgas archive

- Sent from my cousins

- From a family gathering in 1978 in Gabøl


If you have interesting pictures, I would be happy to receive them.


If you select a picture, you will see the year at the bottom. A ? indicates that the da is an approximation. If the year is without ? , then the date was noted on the picture or in the album.


You can download all by clicking on the down arrow. Or by selecting individual pictures for download.

Selvbiografier og biografier

Alle er ny indscannede og formateret. Der er to versioner: A4 og B5. Den sidste til Ipad læsning

Jørgen Zachariassens erindringer skrevet i 1904, 1912, 1926, 1937 og 1939.

Samme i B5

Jørgen Zachariassen om sin barndom og de generelle livsvilkår skrevet i 1936

Samme i B5

Magdalene Knudsens erindringer - skrevet i 1936. Magdalene var Jørgens søster.

Samme i B5

NB: Der er kun taget levnedbeskrivelsen med. Anetavlerne er udeladt.

Jørgen Grams egen levnedsbeskrivelse - skrevet i 1950

Samme i B5

NB: Jørgen Gram hed Jørgen Georg Gram; men Georg blev kun brugt i slægtshistorien

Om Jørgen Gram i "Gunnar Fog Petersen: Vor regering og rigsdag, 1938"

Jørgen Grams stamtræ med billede.

Samme i B5

Hans Jørgen Grams "Sådan er en del af min tilværelse forløbet" - skrevet i 1999.

Samme i B5


Jørgen Grams ordførertale i 1955 til 2. behandlingen af aftalen om mindretallenes rettigheder på begge sider af grænsen samt et interview vedr. eksport af heste til Polen.

Beskrivelse af indholdet på lydoptagelsen

Selve lydoptagelsen (Mp3)

Udskrift fra folketingstidende  NB: starten og slutningen af de to tekstbidder, der findes på lydfilen er markeret. JGs samlede tale strækker sig over 9 spalter!

Gamle familiefilm

Alle film er digitaliserede og ligger i skyen. Send en mail til Jens, hvis du vil have et link til nedlastning.


Skodborg_daab_1949:
I maj 1949 blev Bodil Moltesen og Jens Hørlück døbt i Skodborg og der blev holdt fest i kældersalen med alle tre familier: Gram, Hørlück og Moltesen. Dåben i Skodborg 1949 blev optaget af Chris - en af Nanna Grams fætre, der var hjemme fra USA. En række billeder med navne på viser, hvem er hvem.


Gram_1951-1978
1) Et kort klip fra december 1951.
2) Fra 1956, hvor Nanna og Jørgen Gram præsenterer Ankergård og avlen. Anker skrev om sin far: "I never saw my father without a tie and he often took the car to go out in the field. It is funny to think but I never saw my dad working as a farmer. He looked at the fields and the animals but his hands were soft"
3) I julen 1977 var familien samlet i Skodborg.
4) I juli 1978 var næsten alle fra Canada på besøg og vi mødtes i Gabøl.


Skodborg_1955-1968_Gram
Klip fra Peter Moltesens film fra familiefester i Skodborg. Specielt sammenklippet til Jørgen og Nannas efterkommere.


Charlottenlund rejsegilde og daab
Charlottenlund daab
Hans Henrik blev født 16. aug. 1930, døbt i sept. 1930 og døde den 11. dec. 1930. Hans Henrik var Gudrun og H.C. Clausens 4. barn. H.C Clausen var Danmarks største skoimportør og meget velhavende, Det ses af hus og omgivelser. Filmen er optaget af en af Nordisk Films fotografer. Nanna Grams far og H.C. Clausens mor var halvsøskende.
Rejsegildet er fra 1927 og dåben fra 1930.


Oversigt over stamtræet og relationerne i filmene.

Old videos related to the Gram families.

Send a mail to Jens to get a link, if you want to get a copy.


Baptism in Skodborg 1949
In May 1949 Bodil Moltesen and Jens Hørlück were baptized in Skodborg. It was celebrated with a party with all three families: Gram, Hørlück and Moltesen. Kaja remembered that she was ill that day.
The film was made by Chris - a cousin of Nanna Gram, who was home from the US.
Pictures – in a separate zip file - show who is who.


Four short films from 1951 to 1978
• A very short cut from December 1951.
• 1956, Nanna and Jørgen Gram presents Ankergård and the fields.
• Christmas 1977 gathering in Skodborg.
• July 1978 gathering in Gabøl with nearly everybody from Canada. Pictures below show "who is who" in 1978


Skodborg_1955-1968_Gram
Short clips from family gatherings in Skodborg. No Canadians participated.


Baptism in Charlottenlund - 1930
Hans Henrik was born on August 16 1930, baptised in September 1930 and died on December 12, 1930.
Hans Henrik was Gudrun and H.C. Clausen's fourth child. H.C Clausen was the largest shoe importer in Denmark in the 1920'es and very wealthy. Nanna Gram's father and H.C. Clausen's mother were half siblings.

A set of pictures shows who is who.


Pdf file shows family relations and who is who in the film.