Startside

Gamle familiefilm af for alle Anna og Jens Hørlück's efterkommere.


Fra begyndelsen af 50'erne og frem til en gang i 70'erne optog Peter Moltesen familiefilm. I starten på et 16 mm. kamera, "arvet" efter den tyske besættelsesmagt i 1945. Senere på 8 mm.

Filmene bærer præg af, at film var dyre og skulle udnyttes mest muligt. Og at kamerakvaliteten ikke svarer til dagens standard. Endelig, at film falmer med tiden.


Peter optog de fleste familiebegivenheder, men i varierende omfang og kun i begrænset omfang i 70’erne. Samtidig optog han en del film med udgangspunkt i Birkerød, d.v.s. Noack og Moltesen familierne.


Helga Hørlück købte i begyndelsen af 70'erne et smalfilm kamera. Der blev taget mange film med udgangspunkt familiefester i Skodborg.


Filmene blev digitaliserede i 2005-2007.


Hvis du er interesseret, så kontakt Jens for at få et link til filmene. De kan nedlastes fra skyen.


Færdige film
Skodborg_daab_1949:
I maj 1949 blev Bodil Moltesen og Jens Hørlück døbt i Skodborg og der blev holdt fest i kældersalen med alle tre familier: Gram, Hørlück og Moltesen. Dåben i Skodborg 1949 blev optaget af Chris - en af Nanna Grams fætre, der var hjemme fra USA. En række billeder med navne på viser, hvem er hvem.
Alle_1950-1958
Et billede med hele familien – fra julen 1951 - er vist med navne på.


Alle_1959-1971
Birkerod_studenterfester_1962-1965
De tre første studenter: Johan Peter, Jens og Anna Lisbet


Noack-Skaerbaek_1967-1976

Noack og Skærbæk 1967-1976. Sammensat af:
1) Grete og Bents sølvbryllup i 1967.
2) Eva Skærbæk og Johan Peter Noacks bryllup i 1968
3) Jens Skærbæk, dåb mm 1970
4) Saksild i juli 1976


Noack_Moltesen_1957-67
Familierne Noack og Moltesen - 1957-1967 - vist kronologisk
1) julen 1957
2) pinsetur 1962, 1963, 1965
3) Karup 1964, 1965
4) Thorsvej 1962, 1966
5) ferietur 1966


Hørlück 1967-1989
Hørlück Skodborg 1968 - 82 hhv. 1984-89
Over godt 20 år blev der optaget film fra jul, påske og sommer. Altid i varierende kvalitet.
• 1968: Nanna og Søren Roberts bryllup
• 1974: besøg Lyngkær samt jul
• 1975-1976: jul
• 1977: juni, Sorø i juli samt jul
• 1978: jul
• 1979: påske og jul
• 1981: påske, august og jul
• 1982: august og jul
• 1984: september og jul
• 1985: april og sommer
• 1989: jul


Moltesen_1972-81
optaget fortrinsvist på Thorsvej og Karup, men også i Dyrehaven, Præstø og Säter


Moltesen_Horning_1952-1976
Hørning delen af Moltesen familien - Peters Forældre, søskende, nevøer og niecer. 18 optagelser fra 1951 til 1976


Øvrige film
Sommerfester_72-79


Annas konfirmation 1974


Mie og Peter i Mocambique i 1982 + påsken 89


Film fra høsten i Skodborg - 1957 hhv. 1989


TV Syds optagelser med Helga og Nanna i 2001 - 2002
Zachariassen - Gram slægten

Selvbiografier og biografier

Alle er ny indscannede og formateret. Der er to versioner: A4 og B5. Den sidste til Ipad læsning

Jørgen Zachariassens erindringer skrevet i 1904, 1912, 1926, 1937 og 1939.

Samme i B5

Jørgen Zachariassen om sin barndom og de generelle livsvilkår skrevet i 1936

Samme i B5

Magdalene Knudsens erindringer - skrevet i 1936. Magdalene var Jørgens søster.

Samme i B5

NB: Der er kun taget levnedbeskrivelsen med. Anetavlerne er udeladt.

Jørgen Grams egen levnedsbeskrivelse - skrevet i 1950

Samme i B5

NB: Jørgen Gram hed Jørgen Georg Gram; men Georg blev kun brugt i slægtshistorien

Om Jørgen Gram i "Gunnar Fog Petersen: Vor regering og rigsdag, 1938"

Jørgen Grams stamtræ med billede.

Samme i B5

Hans Jørgen Grams "Sådan er en del af min tilværelse forløbet" - skrevet i 1999.

Samme i B5


Jørgen Grams ordførertale i 1955 til 2. behandlingen af aftalen om mindretallenes rettigheder på begge sider af grænsen samt et interview vedr. eksport af heste til Polen.

Beskrivelse af indholdet på lydoptagelsen

Selve lydoptagelsen (Mp3)

Udskrift fra folketingstidende  NB: starten og slutningen af de to tekstbidder, der findes på lydfilen er markeret. JGs samlede tale strækker sig over 9 spalter!